O nama

Pružamo punu "one stop shop" pravnu podršku vašem poslovanju u Hrvatskoj, pokrivajući:

 • trgovačko pravo i pravo društava
 • M&A
 • pravo tržišnog natjecanja
 • nekretnine
 • bankarstvo i financije
 • sektorsku regulaciju (uključujući energetiku, telekomunikacije i turizam)
 • javnu nabavu
 • porezno pravo
 • radno pravo
 • insolvencijsko pravo
 • parnicu i rješavanje sporova
 • intelektualno vlasništvo
 • sportsko pravo
 • usluge sudskog tumača za engleski jezik

Posvećeni smo razumijevanju vašeg poslovanja i pružanju brzih, preciznih, poslovno orijentiranih rješenja.